-Wynagrodzenie-

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, poradę prawną, czy też konkretną czynność adwokacką ustalane jest indywidualnie z Klientem. Wysokość wynagrodzenia zależy od stopnia skomplikowania, zawiłości sprawy oraz nakładu pracy adwokata.

W każdym przypadku wysokość honorarium oraz sposób jego płatności jest ustalany z Klientem indywidualnie przed rozpoczęciem współpracy, co ma na celu zapewnienie przejrzystych jej zasad.

W ramach współpracy z Kancelarią istnieje możliwość zawarcia umowy o stałą obsługę prawną w zależności od potrzeb i preferencji Klienta. Honorarium jest wówczas ustalone według stawki godzinowej, tudzież ryczałtowej.