Kancelaria świadczy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego.

Zakres usług działania kancelarii obejmuje między innymi sprawy o:

•        rozwód

•        alimenty

•        władzę rodzicielską

•        kontakty z dziećmi

•        ustalenie ojcostwa

•        zaprzeczenie ojcostwa

•        ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

•        ustanowienie opieki

•        przysposobienie.

Sprawom z zakresu prawa rodzinnego zazwyczaj towarzyszą duże emocje, dlatego tak istotne jest powierzenie prowadzenia postępowania kompetentnej osobie. Profesjonalne spojrzenie na sprawę oraz indywidualne podejście do każdego Klienta pozwala na przeprowadzenie procesu bez eskalowania istniejącego konfliktu. Prowadząc sprawy z zakresu prawa rodzinnego należy mieć bowiem na względzie przede wszystkim dobro wspólnych małoletnich dzieci stron.

Skontaktuj się

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Maciej Kuczaj – Kancelaria Adwokacka, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Belgijska 18, 54-404 Wrocław. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.