Przedsiębiorcy zajmują szczególną pozycję na gruncie prawa cywilnego, co wynika przede wszystkim z faktu, że traktowani są, jako profesjonalni uczestnicy szeroko rozumianego obrotu prawnego. Sytuacja ta przekłada się głównie na stosowanie wobec przedsiębiorców bardziej surowych wymogów stawianych przez przepisy prawa materialnego i prawa procesowego.

Kancelaria świadczy szeroki zakres usług na rzecz podmiotów gospodarczych, w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa prawnego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz Klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych w ramach konkretnie zleconej sprawy, tudzież stałej obsługi prawnej.

Skontaktuj się

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Maciej Kuczaj – Kancelaria Adwokacka, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Belgijska 18, 54-404 Wrocław. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.