-O Kancelarii-

Adwokat Maciej Kuczaj pochodzi z Jeleniej Góry. Uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – rocznik 2010. Aplikację adwokacką odbywał w latach 2011-2013 zakończoną pozytywnym wynikiem z egzamin adwokackiego.

W czerwcu 2014 r. uzyskał wpis na listę adwokatów. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. 

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, które pozwala na wykonywanie wszelkich czynności adwokackich w pełni profesjonalnie, według najwyższych standardów oraz z poszanowaniem zasad etyki adwokackiej

Kancelaria Adwokacka adwokata Macieja Kuczaj świadczy pomoc prawną oraz prowadzi sprawy na terenie całego Kraju we współpracy z adwokatami, radcami prawnymi, komornikami i notariuszami.

Kancelaria zaprasza do współpracy studentów prawa oraz aplikantów adwokackich.