Nie ulega wątpliwości, że prawo cywilne jest gałęzią prawa, która ze względu na bardzo szeroki zakres zastosowania, pełni istotną funkcję w codziennym życiu każdego człowieka. Zdając sobie sprawę z tego stanu rzeczy, Kancelaria oferuje Klientom uzyskanie profesjonalnej i rzetelnej ochrony prawnej w sprawach dotyczących szeroko rozumianych stosunków prawnych pomiędzy podmiotami prawa cywilnego.

Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno na etapie postępowania przedsądowego, jak i w postępowaniu przed sądami wszystkich szczebli. Reprezentacja Klientów obejmuje prowadzenie spraw wynikających z zakresu własności i prawa rzeczowego, zobowiązań oraz spadków (sprawy m. in. o zapłatę, odszkodowanie, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu i ustawy, wydziedziczenie, zachowek).

Profesjonalna pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego to również doskonała znajomość procedury cywilnej, a także bogate doświadczenie zdobyte w trakcie wieloletniej praktyki zawodowej.

Skontaktuj się

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Maciej Kuczaj – Kancelaria Adwokacka, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Belgijska 18, 54-404 Wrocław. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.