Oferta Kancelarii obejmuje świadczenie usług z zakresu szeroko rozumianego prawa handlowego, określonego głównie w Ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Oferta dotyczy zakładania i rozwiązywania osobowych oraz kapitałowych spółek prawa handlowego, a także ich bieżącej działalności.

Klienci mogą korzystać z doświadczenia Kancelarii między innymi w zakresie:

  • konsultacji w zakresie struktury spółki osobowej i kapitałowej przed jej zawiązaniem oraz zmiany w trakcie ich funkcjonowania

  • reprezentacji w postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym

  • reprezentacji wspólników na Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników

  • procesów sądowych

  • tworzenia, analizy i opiniowania umów handlowych

  • konsultacje i doradztwo prawne w codziennych czynnościach związanych z funkcjonowaniem spółki

  • stała obsługa i ochrona prawna

Skontaktuj się

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Maciej Kuczaj – Kancelaria Adwokacka, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Belgijska 18, 54-404 Wrocław. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.